Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Τα αποτελέσματα εισαγωγής αθλητών στα ΑΕΙ

Υπογράφηκαν από τον υπουργό Παιδείας Α. Λοβέρδο οι πίνακες εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία των αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2014- 2015».

Οι πίνακες περιλαμβάνουν:

α) αυτούς που εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό, σε Σχολές, Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α ́ 121), όπως ίσχυε έως την αντικατάστασή του με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α ́ 210) και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 περ. α’ του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ περ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Α ́ 120) και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 περ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α ́ 8).

β) αυτούς που εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολές, Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α ́121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α ́210) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει , σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α ́24), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α ́ 254), και της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013.

γ) αυτούς που εισάγονται με ποσοτικό περιορισμό σε Σχολές, Τμήματα / Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α ́121 ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α ́210) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α ́24), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α ́254), και της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013, με Βεβαίωση πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Β ́) έτους 2014 ή έτους 2013 ή έτους 2012.

δ) αυτούς του εισάγονται με ποσοτικό περιορισμό σε Σχολές, Τμήματα/ Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α ́121 ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ Α ́210) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α ́24), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α ́254), και της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013, με βεβαίωση βαθμολογίας των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑΔΑ Α ́) έτους 2014 ή έτους 2013.

Που θα δείτε τα αποτελέσματα

 Τα  αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους  μέσω  διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  www.minedu.gov.gr   (αρχική σελίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://results.it.minedu.gov.gr
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο- Μητρώνυμο ).
Οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε Σχολή, Τμήμα/ Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με τον ανωτέρω τρόπο, εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή   επικοινωνώντας στα τηλέφωνα : 210-3442705, 210-3442661, 210-3442100, 210-3442651, 210-3442693, 210-3442101.

Οι εγγραφές-Τα δικαιολογητικά
Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως και Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014.
 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Α’ εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να  υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:
    α) Αίτηση εγγραφής.
    β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.  2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014,τίτλου απόλυσης.
    γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.
    δ) ΄Εξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.
Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.

Διευκρινίζεται ότι τα  σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας τους.

esos.gr