Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Oδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τις οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

(α) Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

και

(β) Αλλοδαπών-Αλλογενών

Για να δείτε τις σχετικές οδηγίες επιλέξετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr:

για την περίπτωση 

(α) το σύνδεσμο

Εξετάσεις/ Έλληνες του Εξωτερικού και

για την περίπτωση 

(β) το σύνδεσμο

Εξετάσεις/ Αλλοδαποί-Αλλογενείς