Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Θεωρία

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε υλικό για τη θεωρία του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Στη θεωρία συμπεριλαμβάνονται μεθοδολογίες και λυμένες ασκήσεις για όλα τα είδη των ασκήσεων του μαθήματος. Η καινοτομία που θα βρείτε σε αυτές τις σημιώσεις είναι τα αρτικόλεξα εύκολης αποστίθησης. Αν και η θεωρία είναι κατηγοριοποιημένη σε κεφάλαια, για λόγους καλύτερης παρουσίασης και εμπέδοσης από το μαθητή έχουν ενοποιηθεί κάποια εξ’αυτών. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται μαζί τα δυο είδη υλοποίησης ενός αλγοριθμου (Ψευδογλώσσα και ΓΛΩΣΣΑ) για να έχει την ευκαιρία ο μαθητής να εξοικειωθεί το ίδιο και στα δύο.

Κεφάλαιο 1ο: Περιέχει αναλυτικά την θεωρία του πρώτου κεφαλαίου του σχολικού βιβλίου.

Κεφάλαιο 2ο, 7ο, 8ο: Περιλαμβάνει τη θεωρία αναφορικά με τη δομή ακολουθίας, δομή επιλογής και δομή επανάληψης καθώς και μεθοδολογίες για τα διάφορα είδη ασκήσεων. Οι μεθοδολογίες αναλύονται βήμα προς βήμα ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητές. Επίσης εδώ θα βρείτε και μεθοδολογίες για την υλοποίηση των διαγραμμάτων ροής.

Κεφάλαιο 3ο, 9ο: Εδώ θα βρείτε θεωρία για τις δομές δεδομένων και αναλυτικές μεθοδολογίες βήμα προς βήμα για την επεξεργασία πινάκων, π.χ. άθροισμα ολόκληρου του πίνακα, άθροισμα/γινόμενο ανά γραμμή/στήλη.

Κεφάλαιο 6ο: Περιέχει τη θεωρία του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου κατάλληλα διαμορφωμένη (πίνακες, αρτικόλεξα), ώστε να είναι πιο κατανοητή και εύκολη στην αποστίθηση από το μαθητή.

Κεφάλαιο 10ο: Θεωρία και μεθοδολογία ασκήσεων για τα υποπρογράμματα.

Κεφάλαιο 1ο

Κεφάλαιο 2ο, 7ο, 8ο