Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Θέματα Πανελληνίων ανά Κεφάλαιο

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να κατεβάσετε τα όλα θέματα των Πανελλαδικών, ημερισίων και εσπερινών λυκείων στις κανονικές και στις επαναληπτικές εξετάσεις, για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ), από το 2000 μέχρι το 2012, ταξινομημένα ανά κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε κάθε φορά που τελειώνετε ένα κεφάλαιο να αξιολογείτε τις γνώσεις σας στα θέματα των προηγούμενων ετών.