Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Τεστ

Καθώς οι πανελλήνιες πλησιάζουν όλο και πιο απαραίτητο θα γίνεται το υλικό αυτής της ιστοσελίδας...! Εδώ έχετε πρόσβαση σε διάφορα τεστ για το μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον της Γ Λυκείου. Με τα τεστ ο μαθητής μπορεί να ελέγξει κατά πόσο έχει κατανοήσει πλήρως τη θεωρία και αν τελικά μπορεί να την αποδώσει σωστά στις διάφορες δοκιμασίες.

Τεστ Πρώτου Κεφαλαίου
Βαθμός Δυσκολίας:
2/5

Στο συγκεκριμένο τεστ θα βρείτε ερωτήσεις Σωστού/Λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών και αντιστοίχισης ώστε να δοκιμάσετε τον εαυτό σας στην θεωρία του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου.

Τεστ Δεύτερου Κεφαλαίου
Βαθμός Δυσκολίας:
2/5

Στο συγκεκριμένο τεστ θα βρείτε ερωτήσεις Σωστού/Λάθους, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών και αντιστοίχισης ώστε να δοκιμάσετε τον εαυτό σας στην θεωρία του δεύτερου κεφαλαίου του βιβλίου.

Πολύ ΠΡΟΣΟΧΗ στις εκφωνήσεις των ασκήσεων!!

Τεστ Τρίτου Κεφαλαίου
Βαθμός Δυσκολίας:
2/5

Στο Τεστ Τρίτου Κεφαλαίου θα βρείτε όλα τα καλούδια (ερωτήσεις Σ/Λ, αντιστοίχησης κλπ)  για να μπορείτε να τεστάρετε τις δυνατότητες σας στη θεωρία του Τρίτου Κεφαλαίου.