Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Συναυλία Φιλανθρωπικού Σκοπού

Βαθμός Δυσκολίας:
1/5
Εκφώνηση Ασκησης: 

Σε ένα μουσικό φεστιβάλ,  το οποίο έγινε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, η τιμή εισόδου για τους ενήλικες είναι 15 ευρώ και για τους ανηλίκους 6,5 ευρώ. Να γραφεί αλγόριθμος σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο θα ζητά από τον χρήστη πόσοι ενήλικες και πόσοι ανήλικες προσήλθαν στη συναυλία και θα εκτυπώνει τα συνολικά έσοδα.

Επιμέλεια: Κώστας Κάβουρας

Λύση Άσκησης: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συναυλία
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  τιμή_εν = 15
  τιμή_αν = 6.5
 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: πλ_εν, πλ_αν
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ποσό
 
ΑΡΧΗ
  ΓΡΑΨΕ "Δώσε το πλήθος των ενηλίκων"
  ΔΙΑΒΑΣΕ πλ_εν
  ΓΡΑΨΕ "Δώσε το πλήθος των ανηλίκων"
  ΔΙΑΒΑΣΕ πλ_αν
  ποσό <- πλ_εν* τιμή_εν + πλ_αν* τιμή_αν
  ΓΡΑΨΕ "Τα συνολικά έσοδα είναι: ", ποσό
 
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ