Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Στρογγυλοποίηση Αριθμού

Βαθμός Δυσκολίας:
4/5
Εκφώνηση Ασκησης: 

 

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα δέχεται έναν αριθμό από τον χρήστη και θα τον στρογγυλοποιεί. Ο αλγόριθμος να υλοποιηθεί χωρίς την χρήση της δομής επιλογής. 

 

Επιμέλεια: mstamos.gr

Λύση Άσκησης: 
 
Αλγόριθμος  Στρογγυλοποίηση
 
Εμφάνισε "Δώσε τον αριθμό"
Διάβασε αρ
 
! Προσθέτουμε το 0.5 στον αριθμό μας. Με αυτή τη τεχνική μπορούμε στη συνέχεια να πάρουμε το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει και να έχουμε τον αριθμό μας στρογγυλοποιημένο. Το ακέραιο μέρος ενός αριθμού μπορούμε να το πάρουμε με τη συνάρτηση Α_Μ(χ) η οποία βρίσκεται στη σελίδα 153 στο σχολικό βιβλίο.
 
νέος_αριθμός <- αρ + 0.5
στρογγυλοποιημένος_αρ <- Α_Μ(νέος_αριθμός)
 
Εμφάνισε "Η στρογγυλοποίηση του αριθμού είναι ", στρογγυλοποιημένος_αρ
 
Τέλος  Στρογγυλοποίηση