Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Σχολικό Βιβλίο

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να κατεβάσετε το σχολικό βιβλίο, σε ψηφιακή μορφή, για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ). Στα αρχεία που θα κατεβάσετε θα βρείτε υπογραμμισμένα κάποια κομμάτια της ύλης που θεωρούνται πιο σημαντικά καθώς και επισημάνσεις σε κρυφά σημεία που μπορεί ποτέ να μην παρατηρήσατε στο βιβλίο. Επιπλέον θα δείτε κάποια notes τα οποία περιέχουν πληροφορίες ώστε να κατανοήσετε καλύτερα την θεωρία καθώς και αρκτικόλεξα εύκολης αποστήθισης. Προσοχή όμως η ύλη του μαθήματος είναι εδώ και κανονικά θα πρέπει να διαβάσετε κάθε παράγραφο που αναγράφετε.

Σε περίπτωση που δεν φαίνονται τα υπογραμμισμένα κομμάτια της ύλης στο βιβλίο κατεβάστε και εγκαταστήστε αυτόν εδώ τον pdf reader.