Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019

Πανελλήνιες Εξετάσεις - Εσπερινά Λύκεια

Πανελλήνιες 2013
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2012
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2011
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2010
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2009
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2008
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2007
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2006
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2005
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2003
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2002
Εκφώνηση
Πανελλήνιες 2001
Εκφώνηση