Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Τετράδιο Μαθητή

 

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να κατεβάσετε το τετράδιο μαθητή, σε ψηφιακή μορφή, για το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον(ΑΕΠΠ). Επιπλέον μπορείτε να βρείτε και τις λύσεις των τεστ αυτοαξιολόγησης για τα κεφάλαια που βρίσκονται στην ύλη του μαθήματος.