Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

MP3

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε την θεωρία του μαθήματος ΑΕΠΠ σε μορφή MP3. Κάθε κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε ερωτήσεις με τις αντίστοιχες απαντήσεις ώστε να μπορείτε να το βάλετε σε οποιαδήποτε συσκευή αναπαραγωγής MP3 (κινητό, υπολογιστή κτλ) και να τo ακούσετε.